De elektrische fiets

Steeds meer mensen verplaatsen zich met een elektrische fiets. Een elektrische fiets is een motorrijtuig en voor motorrijtuigen geldt (in het algemeen) een verzekeringsplicht op basis van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Sinds oktober 2006 is deze verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgeschaft voor fietsen met trapondersteuning. Dit betekent dat u niet wettelijk verplicht bent om een fiets met trapondersteuning te verzekeren, mits het gaat om een zogeheten elobike of pedelec. Al jaren geleden is in deze wet geregeld dat er voor elobikes, bij wijze van hoge uitzondering, geen verzekeringsplicht is. De voorwaarde is wel dat de trapondersteuning van de elobike stopt bij een snelheid van 25 kilometer per uur.

De berijder van een elobike kan wel aansprakelijk zijn voor schade die met de elobike wordt veroorzaakt. Er is dan sprake van schade veroorzaakt met een motorrijtuig en dat is standaard uitgesloten op uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP). Bijna alle AVP-verzekeraars hebben (destijds) op advies van het Verbond van Verzekeraars de uitsluiting met betrekking tot schade veroorzaakt met motorrijtuigen aangepast en bieden wel dekking voor schade veroorzaakt met elobikes c.q. pedelecs. Het is wel belangrijk dit nog te controleren want het geldt voor bijna alle verzekeraars...

Voor zogeheten speed pedelecs gelden andere regels. Pedelec staat voor: Pedal Electric Cycle (pedaal elektrische fiets). Een speed pedelec (snelle elektrische fiets) is dus een fiets met elektrische trapondersteuning, net als de elobike (de ‘standaard’elektrische fiets). Die elektrische ondersteuning komt pas tot stand als op de pedalen kracht wordt uitgeoefend. Zodra u stopt met kracht uitoefenen, stopt ook de ondersteuning van de elektromotor.

Het technische verschil tussen de elobike/pedelec en de ‘speed’pedelec is dat –met ingeschakelde trapondersteuning –de:

  • de elobike/pedelec een maximale snelheid mag bereiken van 25 kilometer per uur; en
  • de speed pedelec een maximale snelheid van 45 kilometer per uur.

Een speed pedelec moet een bromfietskenteken hebben om op de openbare weg te mogen rijden. De bestuurder moet minimaal een AM-rijbewijs (bromfietsrijbewijs) hebben. Ze mogen alleen op de weg met een gele bromfietskentekenplaat. Daarnaast geldt dat ze verzekeringsplichtig zijn (op grond van de WAM) en dat de bestuurder een wettelijk goedgekeurde helm moet dragen.

Gebruik tijdens werktijd

Hoe zit het dan met elektrische fietsen die tijdens werktijd worden gebruikt? Is de eigenaar/bestuurder, etc. dan ook tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd als hij met de elobike schade veroorzaakt?

In dergelijke gevallen is de werkgever aansprakelijk (werkgeversaansprakelijkheid). De aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever (de AVB) biedt standaard geen dekking voor motorrijtuigen en dus ook niet voor elektrische fietsen. De aansprakelijkheidsverzekering van de werknemer biedt nu ook geen dekking meer omdat het ongeval is ontstaan tijdens werktijd.

Indien er sprake is van elektrische fietsen die tijdens werktijd worden gebruikt dient er een aparte verzekering te zijn om de werkgeversaansprakelijkheid af te dekken.

Terug

01-12-2020

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep