Daling autoverzekeringen

De coronacrisis heeft het weggebruik aanzienlijk beïnvloed. Deloitte heeft de cijfers voor de Verenigde Staten: daar werd er in april maar liefst 40% minder met de auto gereden dan een jaar ervoor. Het consultantsbedrijf verwacht dat de autoverzekeraars dat gaan merken in de premie-inkomsten.

Op de particuliere autoverzekeringsmarkt voorziet Deloitte dit jaar zelfs een omzetdaling van 6,2%. “Die afname bestaat vooral uit premieteruggaven aan klanten in verband met verminderd autogebruik, en uit premiekortingen bij vernieuwing.”De meeste autoverzekeraars in de VS hebben van maart tot en met mei tussen de 10% en 25% aan premies gerestitueerd. “Maar dat zal alleen de inkomsten over het tweede en derde kwartaal beïnvloeden. Gaan verzekeraars ook in de toekomst lagere premies rekenen door een structurele afname van het aantal gereden kilometers, dan zal het premievolume ook over een langere termijn afnemen.”

Deloitte denkt dat de tarieven in elk geval de komende kwartalen nog lager zullen liggen, zodat de premies tot 2023 nog onder het niveau van vorig jaar zullen liggen. In het tweede kwartaal zou de premieomzet uit particuliere autoverzekeringen in de VS met ruim 11% zijn gedaald vergeleken met het eerste kwartaal. Dat verlies zou tegen het eind van dit jaar zijn weggepoetst.

Zakelijke premies tot 2022 onder niveau vorig jaar

De premieomzet in het zakelijke autosegment zal volgens Deloitte (in de VS) dit jaar met 3,5% slinken. Ook al was de afname in autogebruik in mei alweer beperkt tot 25%, toch zal de trend naar minder autorijden –en daarmee inkrimping van de zakelijke wagenparken –doorzetten, is de voorspelling. “Aanhoudende zorgen over de gezondheid, een toename in thuiswerken en een doorzettende economische vertraging zou voor een langere tijd kunnen resulteren in verminderd voertuiggebruik.”De zakelijke premies zullen in elk geval de komende tijd dalen, is de verwachting. “Het is aannemelijk dat de premies onder het niveau van voor de pandemie zullen blijven tot zeker 2022.”Tegenover de lagere inkomsten staat voor verzekeraars ook de daling in schadeclaims, aldus Deloitte. “Daarmee zou per saldo het resultaat moeten verbeteren.”De verwachting is dat de combined ratio in de particuliere markt gaat dalen naar 93.1%, terwijl die indicator vorig jaar nog boven de 100% lag.

(bron: AM web)

Terug

19-08-2020

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep