Conservatrix minder verlies

De 71.000 polishouders van de failliete levensverzekeraar Conservatrix lijden minder verlies op hun uitkeringen dan verwacht. Hielden de curatoren eerder rekening met een zogenaamde afslag van 40 procent, nu is dat bijgesteld naar 20 procent. Dit meldt het FD. Een en ander is afgelopen vrijdag bekendgemaakt. Reden voor de bijstelling is dat er in de eerste negen maanden van dit jaar een winst is gemaakt van 55 miljoen euro. De helft van dit bedrag is het gevolg van goede beleggingen, de andere helft is van boekhoudkundige aard.

Gezien er door het faillissement minder geld hoeft te worden aangehouden voor toekomstige premie-inleg, komt er namelijk 28 miljoen vrij. Bij een overdracht van de polissen aan een nieuwe eigenaar zullen niet langer de destijds beloofde garanties en rendementen gelden. Die gelden tot het moment van faillissement. In de praktijk betekent het dat polishouders bij een tussentijdse uitkering 80 procent van het toegezegde bedrag wordt uitgekeerd. Aan polishouders die reeds een tussentijdse uitkering van 70 procent hebben ontvangen, wordt een aanvullende uitkering van 10 procent gedaan. Eind vorig jaar vreesden curatoren van Conservatrix nog dat de aanspraken van de 71.000 polishouders in sommige gevallen nog voor slechts 60% konden worden gehonoreerd.

‘Polishouders hoeven niets te doen’

“Vanaf 1 december 2021 zal bij een verzekerd voorval (expiratie of overlijden) het tussentijdse uitkeringspercentage worden verhoogd van 70% naar 80%. Ook in geval van een bestaande periodieke uitkering, zal vanaf 1 december 2021 het uitkeringspercentage worden verhoogd naar 80%. Voor verzekerde voorvallen die zich voor 1 december 2021 hebben voorgedaan en waarop reeds een tussentijdse uitkering van 70% is gedaan, zal een aanvullende uitkering van 10% worden gedaan”, zo staat te lezen op de site van Conservatrix.

Een en ander is het gevolg van positieve ontwikkelingen ten aanzien van de verzekeringsportefeuille van Conservatrix in de eerste drie kwartalen van 2021. Alle verzekeringnemers zullen in de komende week een brief ontvangen waarin wordt uitgelegd welke gevolgen de verhoging van het tussentijds uitkeringspercentage voor hen zal hebben. De verhoging van het tussentijdse uitkeringspercentage zal administratief worden verwerkt zodat verzekeringsnemers van Conservatrix niets hoeven te doen. Ook de correcties op reeds uitgekeerde bedragen zullen administratief worden verwerkt, waarna de desbetreffende verzekeringnemers hierover geïnformeerd zullen worden.

Ondergang Conservatrix

Conservatrix werd eind vorig jaar failliet verklaard nadat de levensverzekeraar er niet in slaagde een koper te vinden. Het bedrijf was niet langer in staat te voldoen aan zijn verplichtingen nadat zijn Amerikaanse eigenaar in grote financiële problemen raakte. De curatoren van Conservatrix zijn nog altijd bezig met de verkoop van de polissen aan een andere verzekeraar, maar dat gaat minder vlot dan gehoopt. Naar de rol van DNB in deze zaak loopt een onderzoek met onder andere Roelof Konterman (ex-Achmea) als commissielid. De verwacht is dat de bevingen van de commissie nog dit jaar naar de Tweede Kamer worden gezonden. De onderzoeksresultaten zouden naar verluidt nu bij toezichthouder DNB en het ministerie van Financiën liggen.

(bron: AM web)

Terug

22-11-2021

Dyckhaven- Postbus 156- 5490 AD Sint Oedenrode - info@dyckhaven.nl