Conservatrix failliet

Op 8 december 2020 heeft Conservatrix faillissement heeft aangevraagd. Hieronder ziet u wat dat op dit moment voor u betekent:

Belangrijkste gevolgen faillissement

Nu Conservatrix failliet is verklaard is juridisch gezien de curator aan zet. In tegenstelling tot banken geldt er voor verzekeraars geen garantiestelsel. Wel is de in 2019 in werking getreden Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars erop gericht de belangen van polishouders te beschermen. Zo zijn polishouders als schuldeiser hoog (zelfs boven de fiscus) gerangschikt en mag de curator ook tijdens de afwikkeling van het faillissement tussentijds bedragen uitkeren aan polishouders. Daarnaast heeft de curator de mogelijkheid om verzekeringen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere verzekeraar. Dat zou betekenen dat polishouders niet elders een nieuwe verzekering hoeven te sluiten. De curator heeft al aangegeven deze mogelijkheid te onderzoeken. Of dit gaat lukken en in welke mate polishouders gekort gaan worden, is op dit moment nog onbekend.

Wat kunnen wij nu voor u betekenen

Conservatrix gaat op korte termijn de polishouders informeren. Wij hebben met deze verzekeraar afgesproken dat zij ons gelijktijdig en liefst eerder informeren, zodat wij op de hoogte zijn van de inhoud van de brief van Conservatrix. Tot ontvangst van deze brief is er nog te veel onduidelijk om hier concrete uitspraken over te doen. Zodra wij meer weten zullen wij u berichten met de in ons ogen voor u beste vervolgstappen.

Stichting polishouders Conservatrix

Wij willen u adviseren om u aan te sluiten bij deze stichting. Zij staan veelvuldig in contact met de curator en hebben overleg met De Nederlandsche Bank. Deze stichting heeft net als u en ons hetzelfde belang, namelijk zorgen voor een zo gunstig mogelijke afwikkeling.

Brief curator

U heeft een brief ontvangen van de curator. Indien u naar aanleiding van deze brief vragen geeft vernemen wij dat graag van u.

Terug

30-06-2021

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep