Conservatrix failliet

Dinsdag heeft de rechtbank Amsterdam op verzoek van De Nederlandsche Bank het faillissement van Conservatrix uitgesproken. De rechtbank heeft mr. drs. W.J.M. van Andel en mr. E.L. Zetteler van Wijn & Stael Advocaten aangesteld als curatoren. Curatoren zijn vanaf de uitspraak van het faillissement verantwoordelijk voor Conservatrix en zijn aangesteld om de belangen van de schuldeisers, waaronder de polishouders, te behartigen.

DNB stelde in september al een Wft-curator aan bij de levensverzekeraar, die al langer niet aan zijn verplichtingen kon voldoen.

Het faillissement valt de Stichting Polishouders Conservatrix "rauw op het dak. De Solvency and Financial Condition Report over 2019 laat zien dat er voldoende geld in kas is. De Stichting is niet op de hoogte van gebeurtenissen waarom Conservatrix nu niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen. Wat de gevolgen van dit faillissement voor polishouders zullen zijn is eveneens onbekend. Daarover maakt DNB geen enkele melding. De Stichting gaat onverkort door met haar doelstellingen om Conservatrix haar afspraken na te laten komen. Ook dat polishouders kunnen volgen wat er bij Conservatrix gebeurt. De Stichting heeft een uitnodiging ontvangen van de curatoren om deze week nog in gesprek met hen te treden".

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de concrete gevolgen van het faillissement voor de polishouders zijn. In het belang van de polishouders onderzoeken curatoren of de verzekeringen van Conservatrix kunnen worden overgedragen aan een andere verzekeraar die financieel gezond is. Op korte termijn ontvangen de polishouders een persoonlijke brief waarin namens curatoren meer informatie zal worden verstrekt over het vervolg van het proces.

“De directie betreurt het ten zeerste dat de getroffen maatregelen niet tot een positieve uitkomst hebben geleid. Wij hebben ons tot het laatste moment ten volle ingezet voor onze polishouders. Dat dit ondanks de getroffen maatregelen niet gelukt is, voelt wrang”, aldus René Collé, CEO van Conservatrix.

Relevante ontwikkelingen in het faillissement van Conservatrix zullen namens curatoren op de website van Conservatrix worden vermeld (www.Conservatrix.nl). De komende periode zal alle informatie die op dat moment gedeeld kan worden over de producten en dienstverlening van Conservatrix op deze website worden gepubliceerd.

Terug

09-12-2020

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep