Buitenopslag

Zo goed als iedere bedrijfsmatige brandverzekering kent de clausule buitenopslag.
In geval van schade is de verzekeraar slechts gehouden tot vergoeding van dat gedeelte van de schade waarvan door verzekerde wordt bewezen dat deze niet het gevolg is van, noch is verergerd door de niet-nakoming van de ‘garanties’.
Er zijn nogal wat bedrijven die naast hun pand goederen opgeslagen hebben.
Het niet nakomen van de clausule buitenopslag heeft grote gevolgen voor een mogelijke uitkering. Indien in uw beleving de opslag niet anders kan, is het raadzaam hierover contact op te nemen met uw adviseur of uw verzekeraar.
Clausule Buitenopslag
Deze verzekering geschiedt op uitdrukkelijke voorwaarde dat opslag van brandbare zaken zoals hout,pallets, kunststoffolie e.d. alsmede afvalcontainers tenminste 10 meter buiten de gevel en/of afdak (zowel aangebouwde als losstaande) plaatsvindt.
Terug

20-06-2016

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep