Buitenhuisdekking

Op de inboedelverzekering bestaat de mogelijkheid de dekking uit te breiden met een buitenhuisderkking. Kostbare inboedel zoals een videocamera of golfuitrusting is in de woning standaard meeverzekerd op de Inboedelverzekering.Tegen een geringe premietoeslag kunt u hiervoor de Buitenhuisdekking meeverzekeren.

In dat geval geldt de dekking van de Inboedelverzekering ook voor als deze kostbaarheden zich buiten de woning bevinden. Met deze optie bent uĀ overal ter wereld verzekerd bij beschadiging, diefstal of verlies van uw kostbaarheden. Hieronder valt naast bijvoorbeeld sieraden, kunst of uw golfuitrusting ook geleende of gehuurde medische apparatuur. Een mobiele telefoon wordt niet gezien als kostbaarheid.

De volgende bezittingen zijn verzekerd op een buitenhuisdekking:

  • antiek
  • (kunst) verzamelingen
  • muziekinstrumenten
  • foto-, film-, audio- en videoapparatuur
  • laptops
  • juwelen, sieraden en horloges
  • duik-, parachute-, golf- en hengelsportuitrusting.

Genoemde kostbaarheden zijn buiten het woonhuis (werelddekking) verzekerd tegen alle van buiten komende onheilen, diefstal en vermissing. Per gebeurtenis is er dekking tot maximaal 10% van het gehele verzekerde bedrag voor inboedel. Voor laptops geldt een maximum vergoeding van 1000 euro per gebeurtenis. Op het polisblad dient duidelijk te staan dat er sprake is van een " buitenhuisdekking" .

Indien u deze uitbreiding op uw inboedelverzekering wenst, verzorgen wij graag een aanbieding. De buitenhuisdekking kan alleen gesloten worden in combinatie met een inboedelverzekering.

Terug

01-03-2017

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep