Brandveiligheid

Brand is een veelvoorkomende oorzaak van schade aan bedrijfspanden. Een foutieve aanleg van de elektrische installatie of slecht onderhoud is hier vaak de oorzaak van. Door middel van een clausule op de verzekeringspolis, verplichten verzekeraars klanten met grotere risico’s op dit gebied hun elektrische installatie regelmatig te laten onderhouden. Verzkeraars hebben de controle hierop vaak ad-hoc uitgevoerd en gaan dit nu meer gestructueerd doen. Het doel daarvan is om een brandveilige situatie in uw pand te bewerkstelligen.

De huidige mogelijkheden

Er bestaan verschillende methodieken om aan te tonen dat de elektrische installatie aan de eisen voldoet. De NEN 3140 (gericht op Arbowetgeving), de VIER (gericht op het brandrisico) en de NTA 8220 (vervanging voor de VIER). De VIER, de voordeligste van de drie keuringen, komt binnenkort te vervallen. Hierdoor blijven alleen de duurdere keuringsmogelijkheden over. Overigens is het zo dat bij deze keuringen zonnepanelen niet worden meegenomen terwijl steeds meer schades ontstaan door een foutieve aanleg daarvan. Een vervelend risico.

Oplossing

Vanuit onze maatschappelijke rol vinden wij het belangrijk dat wij klanten niet alleen wijzen op hun verplichting uit de clausule, maar dat wij hen ook begeleiden met het herstel van eventuele gebreken in de elektrische installatie.

Vanuit verzekeraar a.s.r is er in samenwerking met keuringsbureaus Keuring Service Nederland en E-Control de Brand Elektrakeuring ontwikkeld. Deze keuring is gelijkwaardig aan de VIER-keuring en voor u daarom voordeliger dan de NEN 3140 en NTA 8220. Bij deze keuring worden zonnepanelen, en dan met name de omvormer en aansluiting op de meterkast meegenomen. Het proces van de Brand Elektrakeuring is dan ook geënt op het daadwerkelijk brandveiliger maken van bedrijfspanden.

Voorkomen is beter dan genezen

Als u schade heeft, dan is het fijn om te weten dat u goed verzekerd bent. Toch is voorkomen beter dan genezen.

De volgende tips helpen u uit de brand:

 • Bent u klaar met het gebruiken van een elektrisch apparaat? Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Controleer aan het einde van elke werkdag of alle apparaten uitgeschakeld zijn.
 • Zorg ervoor dat elektrische apparaten voldoende ventilatie hebben.
 • Sluit vast opgestelde apparaten en machines direct aan op een stopcontact. Zijn er onvoldoende stopcontacten of is het snoer te kort? Laat dan extra stopcontacten plaatsen.
 • Schakel geen losse contactdozen aan elkaar.
 • Zorg ervoor dat je niet op verlengsnoeren kunt gaan staan.
 • Rol bij langdurig gebruik een haspel helemaal af.
 • Vervang verouderde apparatuur op tijd.
 • Laat werknemers geen eigen apparatuur gebruiken.
 • Weest alert op de beschadiging van apparaten, snoeren en stekkers.
 • Onderhoud en reinig apparaten volgens de voorschriften van de fabrikant.
 • Gebruik apparaten uitsluitend in een omgeving waarvoor ze bedoeld zijn. Volg hierbij de voorschriften in de gebruiksaanwijzing van het apparaat.
 • Vervang defecte TL-buizen direct.

Door welke bedrijven kan een keuring worden uitgevoerd?

De keuring moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd keuringsbedrijf. Het bedrijf moet voldoen aan de door verzekeraar gestelde eisen ten aanzien van controle, rapportage en herstelverklaring.

In samenwerking met Keuring Service Nederland en E-Control is de Brand Elektrakeuring ontwikkeld. Deze is een stuk voordeliger dan de NEN 3140 of NTA 8220. U kan deze keuring alleen door Keuring Service Nederland of E-Control laten uitvoeren.

Voor een keuring in postcodegebied 1000 –6799 kunt u terecht bij E-Control. Voor een keuring in postcodegebied 6800 –9999 kunt u contact opnemen met Keuring Service Nederland.

E-Control (Postcode 1000 –6799)
www.e-control-bv.nl
Tel: (0345) 47 30 88
E-mail: info@e-control-bv.nl

Keuring Service Nederland (Postcode 6800 –9999)
www.keuringservicenederland.nl
Tel: (0593) 82 02 02
E-mail: planning@keuringservicenederland.nl

Terug

01-04-2019

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep