BPM en BTW

U betaalt BTW en BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen) als u een personenauto, bestelwagen of motor koopt. Nieuw of tweedehands, dat maakt voor de berekening geen verschil. Bij het vaststellen van het BPM-bedrag wordt uitgegaan van de nieuwwaarde. Als u een zakelijke (bestel)autoverzekering aanvraagt, kunt u de BPM en BTW verrekenen. Hoe zit dat nou precies?

BPM, BTW en de Belastingdienst
Het bedrag dat je bij de aanschaf van een (bestel)auto aan de dealer betaalt bestaat uit:

  • de prijs voor de (bestel)auto
  • vermeerderd met de BPM

Over deze totaalsom betaalt u nog BTW.

Bent u een zakelijke rijder dan komt u mogelijk in aanmerking voor BTW- en BPM-vrijstelling. Heeft u recht op deze vrijstelling? Dan is het gebruikelijk de BPM en BTW te laten verrekenen op het moment dat u de (bestel)autoverzekering afsluit. Of u deze mogelijkheid hebt hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw accountant of boekhouder kan u daar verder mee helpen. In een dit geval kan de Belanstingdienst of wij als verzekeringsbedrijf u geen uitsluitsel geven.

Vrijstelling en verzekering
Blijkt dat u inderdaad recht heeft op vrijstelling van BTW / BPM, dan kunt u dit laten verrekenen met uw verzekering. Hoe zit dat precies?

  • Bij aankoop betaal je de BPM- en BTW-bedragen aan de dealer (in de bruto aankoopprijs).
  • Zodra u deze bedragen als voorbelasting indient bij de Belastingdienst, worden deze bedragen verrekend met de BTW die u op een later moment moet betalen.
  • Plussend en minnend betaalt u onderaan de streep dus niets. U kunt de BPM- en BTW-bedragen daarom ook nooit ‘verliezen’als u de auto total loss rijdt.
  • Uw bestelauto voor het totale aankoopbedrag verzekeren is om die reden niet nodig.

Lagere premie
Kortom, als u de BPM- en BTW verrekent bent u voor een lager bedrag verzekerd. De uiteindelijke uitkering van de verzekeraar zal hierdoor lager zijn dan wanneer u verzekert voor een bedrag inclusief BTW en BPM. Omdat het bedrag waarvoor u bent verzekerd laag is, betaalt u minder verzekeringspremie.

Gevolgen verkeerd ingevulde aanvraag
Wat gebeurt er als u invult dat u BTW en/of BPM kunt verrekenen en achteraf blijkt dat dit toch niet mogelijk is? Of juist andersom?

  • In het eerst geval, waarbij u onterecht hebt aangegeven dat u BTW en/of BPM kunt verrekenen, zal de uitkering bij schade exclusief BTW en BPM worden gedaan. De uitkering zal daardoor lager zijn dan het bedrag dat u daadwerkelijk nodig hebt voor het herstel of de vervanging van de bestelauto. U gaat daarmee dus het schip in.

Heeft u er juist niet voor gekozen om BTW en BPM te verrekenen?

  • Als de verzekeraar op basis van je bedrijfsactiviteiten oordeelt dat u BTW en BPM mag verrekenen, dan vraagt hij u om een verklaring van uw boekhouder waaruit het tegendeel blijkt (dus dat je géén BTW en BPM mag verrekenen). Kunt u zo’n verklaring niet overhandigen? Dan wordt de schade exclusief BTW en BPM uitgekeerd. Sommige verzekeraars bieden u in dat geval nog wel premierestitutie aan voor de teveel betaalde premie.
Terug

01-10-2019

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep