Blussen van frituur

Een vetbrand (bakolie, frituurolie of andere oliën) is een bijzonder brand om te blussen. Dit komt omdat deze branden gepaard gaan met zeer hoge temperaturen van het vet. De brand ontstaat door het oververhit raken van frituurolie of -vet, (bijvoorbeeld door een defecte thermostaat). Frituurvet heeft al een vlampunt bij  zo'n 225˚C. Dit wil zeggen dat er brand kan ontstaan als er genoeg hitte en genoeg frituurdamp is. Bij circa 350˚C heeft het vet zijn ontbrandingstemperatuur bereikt. Dan heeft het verder geen verwarming meer nodig om toch te kunnen branden.

Een fout die nog steeds wordt gemaakt is het blussen van een vetbrand met water. DOE DIT NOOIT ! Gebruik voor het blussen van vetbrand een vetbrand blusser.

Terug

04-10-2016

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl