Betaalpauze

Tot nu toe hebben bijna 34.000 consumenten een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek of consumptief krediet. Dat betreft in de meeste gevallen een betaalpauze van één tot en met drie maanden. Hiermee is in totaal 80 miljoen euro gemoeid (vier weken geleden 77 miljoen). Een betaalpauze is niet het enige middel waarmee banken hun particuliere klanten wat financiële ruimte geven. Te denken valt verder aan aanpassing van het leenproduct of een betalingsregeling.

Banken hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis ruim 32.000 nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven, met een totale waarde van 20,7 miljard euro. Ruim 5.800 van deze financieringen zijn verstrekt met een overheidsgarantie. Met de garantieregelingen is ruim 1,6 miljard euro gemoeid. Tot nu toe hebben 129.000 bedrijven uitstel van betaling gekregen van hun bank. Met het uitstel is in totaal drie miljard euro gemoeid.

Terug

07-09-2020

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep