Betaal uw premie op tijd

Per 1 mei 2019 scherpen wij de procedure rondom betalingsherinneringen van deze verzekeringen aan. Verzekeraars verwachten namelijk van ons dat deze procedure naadloos aansluit op de bepalingen in de verzekeringsvoorwaarden.

Betalingstermijnen

De betalingsstermijn van onze facturen is 14 dagen na factuurdatum. Hebben wij binnen deze termijn geen betaling ontvangen, dan sturen wij een betalingsherinnering.  

Aanscherping en gevolgen

Na ontvangst van de 1e betalingsherinnering heeft u nog 14 dagen de tijd om alsnog voor betaling te zorgen. Voldoet u de verschuldigde premie niet binnen deze termijn, dan volgt de tweede betalingsherinnering én wordt de dekking van uw verzekering geschorst. U bent dan niet meer verzekerd!

Bij een motorrijtuigverzekering wordt het kenteken afgemeld bij de Rijksdienst Wegverkeer en riskeert u een boete van EUR 400,00.

Terug

05-04-2019

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep