Asbestverbod van de baan

De Eerste Kamer heeft het voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven om de kankerverwekkende dakbedekking te verbieden verworpen. Dat verbod zou eigenlijk in 2024 moeten ingaan, de Tweede Kamer had al met het voorstel ingestemd. De staatssecretaris bood de Eerste Kamer als compromis nog aan de ingangsdatum ruim drie jaar op te schuiven, naar 2028, maar dat mocht niet baten.

Plan aangepast

Het kabinet deed dinsdagochtend nog een ultieme poging om het asbestverbod door de Eerste Kamer te krijgen, maar die handreiking bleek dus kansloos. In het oorspronkelijke plan, dat vorig jaar in de Tweede Kamer een ruime meerderheid kreeg, stond dat het verbod al per eind 2024 in zou gaan. Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) wijzigde dat op het laatste moment en besloot dat het verbod pas per 2028 in zou gaan. Maar ook daarmee wist ze kritische partijen niet te overtuigen. 

Erg veel kritiek

Naar schatting hebben 400.000 panden een asbestdak, ongeveer 100.000 daarvan zijn huizen. Een rapport van de Gezondheidsraad uit 2010 is één van de aanleidingen geweest om de wet te maken. Dat rapport stelde dat er veel strengere eisen moesten worden gesteld aan asbestverwijdering, omdat de risico’s veel groter zijn dan tot dan toe was aangenomen. De raad heeft in 2010 geen uitspraken gedaan over het nut of de noodzaak van een verbod op asbesthoudende daken. 

Vereniging Eigen Huis

Er klonk al jaren veel kritiek op de wet. Zo heeft Vereniging Eigen Huis grote bezwaren 'tegen de wijze waarop honderdduizenden eigenaren van een woningen met asbesthoudende dakbedekking bij wet gedwongen dreigen te worden om de komende jaren hun dak te vervangen.'

Verzekeringsdekking

Sommige verzekeraars sluiten bij het verlengen van de verzekering schuren met asbest daken uit. Wij zijn benieuwd of dit zo blijft en houden u op de hoogte!

Terug

06-06-2019

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep