Asbestschade verzekerd?

Heeft u  nog een dak van asbest op uw schuurtje of garage? Bij brand of storm kunt u voor de kosten komen te staan.

Asbest is een probleem bij een grote brand. Vergoedt de verzekeraar de financiële schade door asbest of sta je er zelf voor? 

Veel garages en schuurtjes hebben nog asbest op het dak. Heeft u dat ook nog? Op termijn moet u hiervan af. Bij bijvoorbeeld een brand kunnen de kosten door asbest hoog oplopen. Het is nog maar de vraag of de opstalverzekeraar deze kosten draagt. En als de verzekeraar het niet vergoedt, zijn de kosten dan op u te verhalen?

Heeft u asbest in uw woning? 

In veel huizen die voor 1994 zijn gebouwd is asbest verwerkt. Het was namelijk een goedkoop materiaal met bruikbare eigenschappen. Vaak werd het gebruikt voor daken van schuurtjes en garages, maar ook in het huis zelf werd het verwerkt. Bijvoorbeeld om warmte van een cv te geleiden. Bij het kopen van een huis hoort de verkoper (of de makelaar) te wijzen op de aanwezigheid van asbest. 

Wat is het gevaar van asbest in de woning?

Door storm of brand kunnen bijvoorbeeld de daken beschadigd raken. Dit kan een gevaar opleveren voor de omgeving. Door een brand kunnen losse stukken asbest door de lucht vliegen en vervuiling veroorzaken in de buurt. In verband met de gezondheidsrisico’s moeten de asbestdelen verwijderd worden. De grond rondom het huis wordt gesaneerd. Dit zorgt voor hoge kosten. De vervuiler betaalt, dus de huiseigenaar staat voor de kosten. In de meeste opstalverzekeringen is hiervoor een vergoeding meeverzekerd, maar niet altijd. De verzekeraars die het wel vergoeden kunnen wel een maximum aanhouden.

Kies de opstalverzekering zorgvuldig 

Bij het afsluiten van een opstalverzekering let u niet alleen maar op de hoogte van de maandelijkse premie. Vooral met een huis met asbest is het goed opletten. De kosten van het opruimen en het saneren kunnen in de tienduizenden euro’s lopen. Als de verzekeraar het niet vergoedt, is de rekening het probleem van de huiseigenaar. Ook als het niet door opzet veroorzaakt is.

Vergoedt de verzekeraar het verwijderen van de asbest van de daken? 

De verzekeraar is er ook bij gebaat dat u asbest verwijdert uit uw huis, laat de verzekeraar dan ook maar meebetalen. Zo werkt het helaas niet. Daar gaan verzekeraars niet aan meebetalen. Ze willen het risico voor u dragen, maar ze gaan u niet financieel ondersteunen om het risico weg te nemen. Verzekeraars stimuleren het voorkomen van schades, maar de kosten draagt u wel zelf. Het plaatsen van brandblussers heeft de verzekeraar ook baat bij, maar ook in dat geval betaalt de verzekeraar niet mee.

Terug

15-08-2022

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep