Amerikaanse toestanden

De trend van stijgende autopremies zal zich volgend jaar doorzetten.  De opwaarts trend voor een belangrijk deel te wijten aan de overgewaaide ‘Amerikaanse’ claimcultuur. Verzekeraars proberen de rode cijfers weg te werken die onstaan zijn door hogere schadekosten door dure  technologie in auto’s en de toename in klimaatverandering-gerelateerde schade. Daarnaast zijn vooral schadeclaims debet aan aan de premiestijgingen. Een recent rapport van het Verbond van Verzekeraars waaruit blijkt dat het aantal verkeersclaims in 2015 voor het eerst weer toenam, met 6,5%. Ook de letselschadelast neemt toe. De stijging van de letselschadelast wordt door het Verbond van Verzekeraars en het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) aan de kosten van deelgeschillen toegeschreven.

Groter claimgedrag
De verhoogde claimbereidheid in Nederland vormt een belangrijk onderdeel voor de premieverhoging .De insteek verandert bij mensen: vroeger zagen ze zichzelf als iemand met pech, nu zijn ze mondiger en durven een claim in te dienen. Ook de hoogte van het smartengeld neemt toe.

Terug

26-11-2016

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep