Airnbnb en verzekeren

Steeds meer mensen kiezen er voor hun huis soms te verhuren via Airbnb. Naast dat het financieel wat oplevert onstaan er ook leuke sociale contacten. Vaak wordt er niet aan gedacht om de verzekeraar te informeren. Want het verhuren heeft invloed op zowel de inboedel- als opstalverzekering. Het verhuren van een (deel van de) woning is meestal niet verzekerd op de gewone woonverzekering.

Privé gebruik

De inboedelverzekering en opstalverzekering die u als particulier afsluit, zijn er op gericht dat u de woning en inboedel alleen gebruikt voor privé-zaken. Indien u de woning gaat verhuren genereert u inkomsten en dan is er geen sprake meer van privégebruik. Volgens de polisvoorwaarden bent u verplicht hiervan melding te maken bij uw verzekeraar. Dit geldt ook voor verhuur via organisaties als Airbnb.

Zorgwekkend

Verhuurders realiseren zich niet dat de verzekering van het huis en de inboedel niet meer geldt bij verhuur en dat is zorgwekkend! Het kan dan zomaar gebeuren dat u een mogelijke schade niet vergoed krijgt of dat de verzekering zelfs wordt beëindigd!  Woonverzekeringen zijn op dit moment nog niet goed aangepast op de ontwikkeling in de samenleving van spullen delen zoals Airbnb, Uber of Snappcar.

Oplossing

De oplossingen in de markt zijn nog beperkt. Dat zal in de toekomst allemaal wel wat gaan veranderen. Wij hebben de ingangen om u te voorzien van de juiste oplossing. De kans is dan wel aanwezig dat u van verzekeraar moet veranderen. U betaalt dan een geringe meepremie voor het meeverzekeren van verhuur van (een deel van) uw woning.  

Verzekering van Airbnb voor schade aan uw huis tijdens verhuur

Naast de inboedelverzekering en opstalverzekering die u zelf heeft,heeft ook Airbnb een verzekering voor schade aan uw woning of inboedel. Dat noemen ze de verhuurdersgarantie. De dekking is heel ruim, € 800.000. Daar zitten alleen wel voorwaarden aan. Schade aan kostbaarheden is beperkt verzekerd, persoonlijke aansprakelijkheid (zie hieronder) is niet gedekt en schade in gemeenschappelijke ruimtes (speelt bij appartementen) is niet gedekt. Verder moet u een schade eerste proberen te regelen met de huurder en binnen 14 dagen melden bij Airbnb. Doet u dat niet? Dan kunt u niet meer aankloppen bij Airbnb. Ook is een proces verbaal meestal verplicht. Let op, Airbnb en Wimdu hebben zo’n verzekering. Niet alle verhuursites hebben dat.

Aansprakelijkheid bij verhuur woning via Airbnb

De schade door het verhuren van uw woning kan nog veel erger uitpakken dat een vlek op de vloerbedekking en een kapotte vaas. De huurder kan uw ook aansprakelijk stellen als hij schade oploopt door uw eigendommen. Zo’n schade kan flink in de papieren lopen als de huurder letsel heeft opgelopen. Denk aan een val door het struikelen over uw kleed, of een trapleuning die afbreekt. Hier speelt hetzelfde probleem als bij de woonverzekeringen.

Een gewone aansprakelijkheidsverzekering biedt hier meestal dekking voor. Check wel altijd even de polisvoorwaarden van uw aansprakelijkheidsverzekering of bel ons: 088-7654045. Wij helpen u graag.

Terug

18-01-2019

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep