Aflossingsvrije hypotheek

De aflossingsvrije hypotheek is in de afgelopen decennia een zeer populaire financieringsvorm gebleken. Bijna drie miljoen Nederlandse huishoudens lossen deels, of soms helemaal niet, af op de leensom. Het feit dat klanten niet aflossen maakt ze kwetsbaarder voor veranderingen en tegenvallers gedurende de looptijd van de hypotheek. En niet iedereen heeft voldoende rekening gehouden met het feit dat aan het eind van de looptijd aflossing of herfinanciering vereist is. Belangrijk is dat consumenten nu in actie komen en hun aflossingsvrije hypotheek onder de loep nemen, voordat het te laat is.

Terug

16-02-2020

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep