schade melden

Natuurlijk hopen wij samen met u dat u de vakantie met plezier mag beleven. Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren, dan is het belangrijk dat u de “spelregels” van het schademelden weet. Weet u niet zeker of uw schade wordt gedekt? Check dan uw polisblad, kijk in de polisvoorwaarden of neem contact met ons op. Via het schadeformulier dat u bij ons online kunt invullen kunt u eenvoudig de schade bij ons melden. Wij wensen u een prettige vakantie toe!

We kunnen uw claim alleen behandelen als u het schadeformulier compleet hebt ingevuld, inclusief alle gevraagde documenten. Wij behandelen uw schadeclaim zodra wij het schademeldingsformulier en alle relevante bijlagen compleet hebben ontvangen. Binnen 10 werkdagen ontvangt u een bericht over de status van uw schadeclaim (werkdagen zijn maandag t/m vrijdag, feestdagen uitgezonderd).

Checklist bij schademelden Annuleringsverzekering

Meesturen of uploaden bij het (online) schadeformulier:

  • Het verzekeringsbewijs, compleet met weergave van verzekerden en verzekerde reissom;
  • De complete definitieve boekingsbevestiging met vermelding: reissom, reisperiode en reizigers;
  • De annuleringsbevestiging of annuleringsfactuur die u ná uw annulering heeft ontvangen;
  • Bewijsstukken die aantonen wat de reden van annuleren is.

Checklist bij schademelden Reisverzekering

Meesturen of uploaden bij het (online) schadeformulier:

  • Het verzekeringsbewijs, met de vermelding van gekozen verzekering en dekkingen;
  • De complete definitieve boekingsbevestiging met vermelding: reissom, reisperiode en reizigers;
  • Aankoop)nota’s, onherstelbaarheidsverklaring, reparatienota, bankafschriften, geldopname bewijs, foto's of garantiebewijzen van de geclaimde zaken;
  • Aangiftebewijs van de politie, luchtvaartmaatschappij of verklaring van reisleider/hoteleigenaar.

Verplicht meesturen of uploaden bij claim geneeskundige kosten:

  • Alle nota ‘s van de geclaimde kosten.

Noodsituatie

In geval van nood of bij ziekenhuisopname in het buitenland dient u altijd contact op te nemen met SOS International:  +310 20 65 15 777.

Wilt u de schade online bij ons melden? Dat kan eenvoudig via deze link: online schademelden  Wilt u ons liever persoonlijk spreken dan klan dat natuurlijk ook: 088-7654045. Wij helpen u graag.

Dyckhaven- Postbus 156- 5490 AD Sint Oedenrode - info@dyckhaven.nl